Emocja - Meble Vintage - HS Studio na Wilczej 44

Emocja

Emocja

Intrygują mnie obrazy pełne napięć. I takie obrazy maluje Joanna Dąbkiewicz-Luścińska. Od wielu lat obserwuję jej dokonania artystyczne i widzę w nich konsekwencję, zdecydowanie, ale i kobiecą subtelność. Napięcia te są nie tylko konsekwencją przeżytych doświadczeń, jakie każdy z nas doznaje, ale i wrażliwości na to co nas otacza. Dlatego nie bez przyczyny artystka pokazuje postać człowieka wtopionego w światło barw, w materię malarską obrazu.

Z drugiej strony sylwetka ludzka buduję strukturę obrazu – jego architekturę. Źródłem ekspresyjnego oddziaływania jej dzieł są relacje wynikające z wzajemnego oddziaływania barw, ale również pojawiają się zagadnienia rytmiczności, swobody, spontaniczności linii i gestu – tak ważne w tworzeniu malarskiej wypowiedzi.

Twórczość Joanny Dąbkiewicz-Luścińskiej oscyluje pomiędzy figuracją, a abstrakcją. W niektórych kompozycjach artystka ogranicza się do jednej postaci, bądź jej zarysu, albo wręcz tylko pozostawia nam postać w domyśle, budując abstrakcyjne kompozycje, w których zaczyna dominować tkanka obrazu, jego pierwotna podstawa znaczeniowa. Nie ucieka od intensywności koloru. Zarys figur na jej obrazach są uniwersalną formą przekazu, która trafia bezpośrednio do podświadomości odbiorcy. Jej obrazy to odtwarzane zapisy przeżyć i wewnętrznych stanów. Sama artystka określa je mianem „malarskich refleksji na temat bytu”.

Częstym motywem jej twórczości jest portret, jako chęć zindywidualizowania sylwetki ludzkiej. Portret jest zawsze próbą zdarcia maski, przeniknięcia poprzez fizyczność w głąb przedstawianej postaci, najczęściej z najbliższego otoczenia. Artystka własnym językiem malarskim opowiada o egzystencji człowieka uwikłanego w duchowe napięcia i konflikty. Jej prace powstają w chwilach intensywnych przeżyć, może stąd na tych obrazach znajdują odbicie skrajne emocje, ale i barwna refleksja o przeżytym zdarzeniu.

Dzięki prostym środkom wyrazu jakimi są kolor, gest, położenie plamy barwnej Joanna Dąbkiewicz-Luścińska przekazuje swoją refleksję na temat naszego świata w sposób godny największych mistrzów pędzla.

Jerzy Brzuskiewicz
Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego

13 czerwca