MMalarstwo Małgorzata Wojciechowska, Małgorzata Sulewska - Meble Vintage - HS Studio na Wilczej 44

MMalarstwo Małgorzata Wojciechowska, Małgorzata Sulewska

MMalarstwo Małgorzata Wojciechowska, Małgorzata Sulewska

Płaszczyzna obrazu jest miejscem poszukiwań i wypowiedzi dla dwóch młodych artystek – Małgorzaty Wojciechowskiej i Małgorzaty Sulewskiej. Studiują one na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dla każdej z nich koncepcja i praca nad obrazem jest analizą postrzegania oraz w pewnym sensie transformacją rzeczywistości. W procesie tym obraz łączy warstwę formalną ze sposobem widzenia.

Przyglądając się ich pracom można odnieść wrażenie, że płaszczyzna nie jest ograniczeniem, jest możliwością budowania przestrzeni, w której spotykają się myślenie, czucie i intuicja. Dla Małgorzaty Wojciechowskiej odniesieniem w prezentowanych na wystawie pracach z cyklu „Punkty widzenia” jest motyw martwej natury w relacji do zastanej przestrzeni.

Wybrane elementy doprowadzone zostały przez autorkę do form geometrycznych. Są to zrównoważone kompozycje oscylujące pomiędzy napięciami i ich kierunkami. Prace utrzymane są w monochromatycznej gamie kolorystycznej z mocnymi podziałami na światło i cień. Wojciechowska dokonuje redukcji najistotniejszych jej zdaniem kształtów, które tworzą syntezę zaobserwowanego zjawiska.

Małgorzata Sulewska konstruuje przestrzeń w swych pracach wykorzystując zarówno formę jak i układy krzeseł. Te specyficzne kompilacje przedmiotów są odzwierciedleniem analizy obiektu z wielu punktów widzenia. Wzajemne przenikanie się przedstawianych motywów buduje wielowymiarową głębię na przyklad w obrazach „Rytm”, „Gra pozorów” czy „Polifonia”.

Prezentowane na wystawie w SH Studio prace Małgorzaty Wojciechowskiej i Małgorzaty Sulewskiej ukazują podobieństwo w rozumieniu dzieła malarskiego oraz w rozwiązaniach plastycznych płaszczyzny obrazu. Przestrzeń w ich pracach zdaje się być pozbawiona kontekstu czasu wobec miejsca.

Więcej o wydarzeniu tutaj.

11 maja