Warszawa - HS Studio na Wilczej 44

Warszawa

Warszawa

Jak opowiedzieć miasto obrazem? Jak współcześnie zakodować je kształtem i barwą? Zamiast rozległej narracji użyć plakatowego skrótu. Porzucić gawędę na rzecz fleszowej informacji. Odejmować a nie dodawać, aby odnaleźć wizualny news. Komunikować i być jedną ze stron wielopodmiotowego dialogu. Seria plakatów Pawła Nowika Nowickiego, poświęcona w całości Warszawie, uruchamia rudymenty pamięci zbiorowej Polaków.

Estetycznie przejrzysta jest zarazem aktem społecznej komunikacji. W stołecznym mieście nad Wisłą od pokoleń legenda splata się z realnym, polityczność dnia codziennego z mitem, wyobrażone z historycznym. Ustanowienie artystycznej jedności tego miejsca wymaga formalnej dyscypliny i konsekwencji w myśleniu o tym, co wspólne, co zakorzenione w zbiorowej wyobraźni, zapamiętane jako ślad współ/obecności.

Nowik Nowicki wprawną ręką grafika z niebytu wydobywa więc miejsce ulokowane na granicy wyobraźni. Sięga po metonimię geometryczną, żeby opisać ideową tkankę miasta. W ekonomicznym znaku konkretyzuje kolejne odsłony myślenia o topografii znaczonej własnym doświadczeniem miejsca. Dobrze wie, że nie wolno przegadać przestrzeni ani zasłonić kolorem czy rysunkiem zbiorowej pamięci. Rekonstrukcja archetypu miasta, którą młody artysta oświetla punktowym światłem własnej świadomości staje gotowa naprzeciw naszych myśli.

Czy plakaty Nowika Nowickiego porwą nas do rozmowy o tym, co wspólne i znaczące? Spróbujmy podjąć zainicjowany dialog. Spotkajmy się na kresach wyobraźni, by tam rozmawiać o naszej Warszawie.

Paweł Nowik Nowicki
grafik, członek S.T.G.U. Zajmuje się projektowaniem plakatów, scenografii, identyfikacji wizualnej, grafiki wydawniczej oraz opakowań. Współpracował m.in.: z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, Empikiem, Teatrem Polonia, Państwową Galerią Sztuki w Sopocie i Operą Bałtycką.

20 marca